Spelenderwijs een fijne gezinshond

Algemene voorwaarden

 1. Alle tussen HOND en SAMENLEVING en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten vallen onder de navolgende voorwaarden.
 2. HOND en SAMENLEVING behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 3. Aanmelding voor een privéles geschiedt via het emailadres of via het telefoonnummer van HOND en SAMENLEVING.
 4. Alleen volwassenen (18 jaar en ouder) kunnen zich aanmelden voor een privéles.
 5. De eigenaar/begeleider van de deelnemende hond blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de hond en dient zelf een (WA) verzekering te hebben die eventuele toegebrachte schade dekt. Dientengevolge is HOND en SAMENLEVING te allen tijde gevrijwaard van ongeval en/of schade toegebracht aan derden, aanwezige materialen, gebouwen en voertuigen, door de cliënt zelf, de hond, de deelnemende gezinsleden en eventueel meegekomen personen.
 6. Indien een les niet gevolgd kan worden, dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les via email of WhatsApp aan HOND en SAMENLEVING kenbaar te worden gemaakt.
 7. HOND en SAMENLEVING kan beeldmateriaal vastleggen tijdens de lessen, doch alleen met toestemming van de betreffende cursist(en). Het auteursrecht van dit beeldmateriaal ligt bij HOND en SAMENLEVING.
 8. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij HOND en SAMENLEVING. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verspreid dan wel openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van HOND en SAMENLEVING.
 9. Het maken van beeldmateriaal tijdens de lessen is uitsluitend mogelijk na toestemming van de instructeur.
 10. U bent verplicht de instructeur op de hoogte te houden van eventuele gezondheidsproblemen van uw hond.
 11. U hond dient tijdens de trainingen te zijn aangelijnd, tenzij de instructeur aangeeft dat de hond los mag.
 12. De cursist dient de aanwijzingen van de instructeur te allen tijde op te volgen.
 13. Gezinsleden, waaronder kinderen vanaf 8 jaar, worden aangemoedigd de lessen bij te wonen, dan wel mee te doen. De instructeur kan anders bepalen, afhankelijk van de aard van de oefening of het niveau van de oefening.
 14. Een cursist kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen bij de instructeur. Het verkregen advies is gebaseerd op de ervaring en deskundigheid van de instructeur. Het verkregen advies kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid van HOND en SAMENLEVING voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassing van het gegeven advies.
 15. Het resultaat van de trainingen is volledig afhankelijk van uw inzet, tijdens de lessen en buiten de lessen. HOND en SAMENLEVING kan daarom geen enkele garantie geven op het resultaat.
© HOND en SAMENLEVING algemene voorwaarden privacy links